" " - , -. 18 , , , , Ebay. " ". ? !

" , - . , , . , ", -

" ,   -  .  ,  ,   .   ,  ", -  , , , ,  , , ,

 

 

 

 

  , , , ,  , , ,